Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zawarta w załączniku poniżej.