Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne HCVF – PROLONGATA TERMINU

Informacja o prolongacie procedury konsultacji społecznych dotyczących zmian
powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na obszarze
RDLP w Katowicach.

Szczegóły w załączniku do pobrania