Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu rolnego

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Tułowice, ul Parkowa 14/14a, 49-130 Tułowice, ogłasza publiczny (nieograniczony) przetarg ofert pisemnych na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Tułowice (Organizator przetargu).

Całość ogłoszenia do pobrania w załącznikach poniżej.

Termin składania ofert upływa dnia 29 sierpnia o godzinie 9:30.


W celu łatwiejszego odnalezienia adresu leśnego zachęcamy do skorzystania z portalu internetowego pn.:

Bank Danych o Lasach

znajdującego się w załączonym linku poniżej.

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy