Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu

Nadleśnictwo Tułowice ogłasza przetarg pn. „Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Tułowice w 2021 roku”. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „PZP”, oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości nie przekraczającej progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy PZP.

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Tułowice w 2021 roku.

Zamówienie będzie polegało na wykonaniu prac związanych z konserwacją i utrzymaniem dróg leśnych na terenie będącym w administracji Nadleśnictwa Tułowice. Prace będą miały charakter interwencyjny, co oznacza, że Wykonawca  będzie zobowiązany do wykonywania częściowych uzupełnień nawierzchni dróg leśnych różnymi metodami w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie całego Nadleśnictwa Tułowice.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są w dokumentach postępowania zamieszczonych poniżej: