Lista aktualności Lista aktualności

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - budowa kancelarii leśnictwa Gnojna

Zn. spr.: S.270.7.2021                                               

Tułowice, 01.07.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

S.270.7.2021

  1. Zamawiający:

Skarb Państwa –

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Tułowice

    ul. Parkowa 14/14A, 49-130 Tułowice

NIP 754 000 54 53

Tel.: 77 4600109

Tel./fax : 77 4600123

E-mail: tulowice@katowice.lasy.gov.pl

  1. Przedmiot zamówienia:
  2. Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i budowa budynku biurowego – pojedynczej kancelarii  Leśnictwa Gnojna wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”.

    Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu przetargowym w terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

    Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 ust 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) .

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice

Wiesław Skrzypek