Asset Publisher Asset Publisher

„1000 drzew na minutę”

„1000 drzew na minutę” ponownie w Nadleśnictwie Tułowice. W ramach akcji „1000 drzew na minutę” - 21 kwietnia 2018 uczniowie z kilku klas, ze Szkoły Podstawowej w Graczach licznie wzięli udział w sadzeniu drzewek.

Hasło promujące wynika z prostego przeliczenia liczby 500 mln drzew sadzonych rocznie przez leśników na liczbę minut w ciągu roku, a to prawie 13 sadzonek na jednego mieszkańca. Oznacza to, że Lasy Państwowe sadzą rocznie 1000 drzew na minutę. W tym roku Nadleśnictwo Tułowice ponownie zorganizowało symboliczne sadzenie lasu.

Akcja miała na celu przekazanie uczniom informacji, że nikt w Polsce nie sadzi więcej drzew niż Lasy Państwowe, że leśnicy sadzą rodzime gatunki drzew zgodnie z siedliskami i ich zasięgami, wspierają odnowienia naturalne i wprowadzają gatunki owocowe. Obecnie lasy zajmują prawie 1/3 powierzchni naszego kraju.

W Nadleśnictwie Tułowice, sadzenie drzew w ramach akcji „1000 drzew na minutę" przeprowadzono w Leśnictwie Dębina, w oddziale 65A n. Po przywitaniu dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów, pracownicy nadleśnictwa udzielili wskazówek i instruktażu na temat prawidłowego sadzenia drzew. Uczniowie sadzili sadzonki dębu i miejscowo czereśni. W sumie wysadzono około 600 szt. sadzonek. Na zakończenie, każdy z uczestników otrzymał gadżet edukacyjny. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek w plenerze.

Tekst i zdjęcia: Sylwia Morawska - Piechowiak