Asset Publisher Asset Publisher

Problemy w działaniu telefonii IP w jednostkach LP

W ostatnich dniach występują utrudnienia w łączności telefonicznej z niektórymi jednostkami LP.

W związku z powtarzającymi się w ostatnich dniach utrudnieniami w łączności telefonicznej z częścią jednostek Lasów Państwowych wykorzystujących telefonię IP informujemy, że nadal są prowadzone prace (z udziałem operatora Orange oraz CISCO) nad zdiagnozowaniem i usunięciem występujących problemów.

Wspomniane problemy występują losowo podczas prób nawiązania połączenia telefonicznego spoza sieci WAN Lasów Państwowych. Połączenia nawiązywane wewnątrz sieci WAN działają prawidłowo.

 

ŹRÓDŁO >>>>>