Asset Publisher Asset Publisher

Akcja „1000 drzew na minutę”

„1000 drzew na minutę”, to ogólnopolska akcja w Lasach Państwowych, w którą włączyło się także Nadleśnictwo Tułowice.

Hasło promujące wynika z prostego przeliczenia liczby 500 mln drzew sadzonych rocznie przez leśników na liczbę minut w ciągu roku, a to prawie 13 sadzonek na jednego mieszkańca. Akcja miała na celu przekazanie lokalnej społeczności informacji, że nikt w Polsce nie sadzi więcej drzew, niż Lasy Państwowe, że leśnicy sadzą rodzime gatunki drzew zgodnie z siedliskami i ich zasięgami, wspierają odnowienia naturalne i wprowadzają gatunki owocowe. Istotne jest także uświadomienie, że lasów w Polsce przybywa. Od końca II wojny światowej w Polsce przybyło 2,7 mln ha lasów, a lesistość w naszym kraju wynosi 29,5 %. Obecnie lasy zajmują prawie 1/3 powierzchni naszego kraju.

W Nadleśnictwie Tułowice, sadzenie drzew w ramach akcji „1000 drzew na minutę" przeprowadzono 25 kwietnia, w Leśnictwie Tułowice, w oddziale 62 d. Na zaproszenie Nadleśnictwa Tułowice odpowiedziało wiele osób reprezentujących lokalną społeczność tj. władze samorządowe, szkoły, zakłady pracy oraz instytucje kulturalno – oświatowe. Po przywitaniu zebranych gości, nadleśniczy udzielił wskazówek i instruktażu na temat prawidłowego sadzenia drzew, podkreślił także słuszność spotkania i podziękował za liczne przybycie. W trakcie pracy wśród uczestników rodziły się różne pytania, dotyczące np. wieku czy pochodzenia sadzonek, na które leśnicy na bieżąco odpowiadali. Uczestnicy wysadzili około 1600 sadzonek. Na zakończenie, każdy z obecnych gości otrzymał materiały edukacyjne dotyczące prawidłowego sadzenia drzew i założeń akcji „1000 drzew na minutę".

 

tekst i zdjęcia: Sylwia Morawska-Piechowiak