Asset Publisher Asset Publisher

Pożegnanie Nadleśniczego

W dniu 26 marca 2018 roku, po podsumowującej naradzie gospodarczej za rok 2017 odbyło się pożegnanie dotychczasowego Nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice Ryszarda Bojkowskiego, który piastował to stanowisko 8 lat, a wcześniej przez 18 lat był Zastępcą Nadleśniczego.

Za wieloletnią służbę na rzecz Lasów Państwowych Nadleśniczemu podziękował Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Wiesław Kucharski, który w tym samym dniu powołał nowego Nadleśniczego Pana Wiesława Skrzypka – dotychczasowego Inżyniera Nadzoru.

Zwieńczeniem narady było spotkanie, na którym zebrali się wszyscy pracownicy Nadleśnictwa, zarówno Ci obecni jak i emerytowani. Załoga Nadleśnictwa podziękowała za wspólną pracę, przyjazną atmosferę, zrozumienie i życzliwość.

Fragment podziękowania

                                                                Szanowny Panie Nadleśniczy !

W związku z osiągnięciem przez Pana wieku emerytalnego  i przejściem na emeryturę pracownicy Nadleśnictwa Tułowice składają Panu serdeczne  podziękowania za wieloletnią wspólną pracę.

Wniósł Pan w nasze życie dużą wiedzę leśną, ciekawe pomysły do realizacji , dobrą atmosferę w pracy,  optymizm i zdecydowanie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji , kreatywność w wyznaczaniu nowych celów. 

Zawsze z cierpliwością, taktem i wyczuciem w stosunku do innych starał  się  Pan wpoić nam szacunek i pokorę  wobec bogactwa  otaczającej nas przyrody.

Był Pan wzorem uczciwości, skromności i życzliwości – zawsze znajdował Pan czas na uśmiech i dobre dla nas słowo.

Na czas zasłużonego odpoczynku życzymy dużo zdrowia i pomyślności w realizacji swoich zamierzeń i pasji. Niech ten czas będzie dla Pana  okresem czerpania radości z życia w gronie przyjaciół i osób najbliższych.