Asset Publisher Asset Publisher

Ślubowanie w Międzynarodowy Dzień Lasów

Międzynarodowy Dzień Lasów, to ważne wydarzenie dla nowo przyjętych pracowników do Służby Leśnej w Nadleśnictwie Tułowice.

Bowiem w tym dniu, tj. 21 marca 2017r. w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w Katowicach przy udziale Dyrektora RDLP Wiesława Kucharskiego, odbyło się uroczyste ślubowanie pracowników wstępujących do Służby Leśnej. Dwoje pracowników z Nadleśnictwa Tułowice składało uroczystą przysięgę w obecności Nadleśniczego Ryszarda Bojkowskiego, współpracowników, rodziny oraz przedstawicieli z innych nadleśnictw RDLP Katowice. W uroczystości wzięli również udział pracownicy RDLP oraz Marszałek Kornel Morawiecki, który podkreślił rangę leśników i Lasów Państwowych oraz doniosłość uroczystości ślubowania, dlatego każda z osób wstępujących do Służby Leśnej otrzymała od Dyrektora RDLP akt ślubowania, przypominający o istocie i ważności pracy w Lasach Państwowych.

 

Wstępujący w szeregi Służby Leśnej PGL LP uczestnicy wypowiedzieli słowa ślubowania:

„Ja leśnik Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując w szeregi Służby Leśnej, uroczyście ślubuję:

służyć wiernie Lasom Państwowym, dbając i troszcząc się o wspólne dobro narodowe – lasy ,

nie szczędząc wysiłku w pracy dla ich zachowania i powiększania,

chronić wszystkie zasoby przyrody ojczystej.

Pełniąc służbę, zobowiązuję się przestrzegać prawa,

rzetelnie i sumiennie wykonywać polecenia przełożonych oraz szanować wszystkich ludzi.

Ślubuję, strzec honoru, godności i dobrego imienia leśnika Rzeczypospolitej Polskiej.

Swoją służbą przyczyniać się do rozwoju Ojczyzny – Polski.

                                                             Tak mi dopomóż Bóg".