Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na terenie nadleśnictwa Tułowice zlokalizowane są trzy rezerwaty przyrody. Wszystkie wyznaczone jako rezerwaty częściowe dla ochrony stanowisk cennych gatunków roślin.

       

 

 

 

Lp

 

Nazwa  rezerwatu

 

Nazwa i nr  aktu

powołującego

       Położenie

Typy  rezerwatu

 

Pow.

[ ha ]

wg planu

ochr.

  Ochrona

   Ważniejsze

 

Obr.

leśny

oddz.

Gmina

leśnictwo

Wg

przed-

miotu

ochrony

Typu

środo-wiska

 

ścisła

[ ha ]

 

część.

[ ha ]

 

Zbiorowiska

roślinne

 

grupy

zwie-

rząt

 

1.

 

Kokorycz

 

Dz.U.Nr 2 z 17.01.2007r.-poz 19-

Rozp.Woj.Opolskiego

Nr 0151/P/5/07 z

08.01.2007r.

 

N-dlin

16a,f-h,d

17a, b,c,f

 

Grodków

Głębocko

 

Florysty-

czny

 

L

Lasowo

łęgowy

 

 

 

 

 

 

 

44,28

w  tym

leśna

44,28

 

 

44,28

 

Śnieżyczka,

przebiśnieg,

kokorycz

pusta,

pierwiosnka

wyniosła,

żywokost

bulwiasty,

czosnek

niedżwiedzi

 

 

 

2.

 

Dębina

 

Dz.U. Nr2 z 17.01.2007r.

Poz.15 – Rozp.Woj.

Opolskiego

Nr 0151/P/1/07

z  dnia

08.01.2007r.

 

 

 

N-dlin

60m,n,a

61a,b, f

63d,g,a

60 b,c

 

Grodków

Dębina

 

Florysty-czny

 

L

Lasowo

łęgowy

 

61,11

w  tym

leśna

61,11

 

 

 

61,11

 

Śnieżyczka,

przebiśnieg,

kokorycz

pusta,

pierwiosnka

wyniosła,

żywokost

bulwiasty,

czosnek

niedźwiedzi,

kruszyna

pospolita

 

 

 

3.

 

Złote   Bagna

 

Dz.U. Nr2 z 17.01.2007-

Poz. 16-

Rozp. Woj. Opolskiego

Nr 0151/P/2/07

 

N-dlin

338b,

339b,

340g,h,i

351b-f, h-j

 

Niemodlin

Sosnówka

 

 

Torfowi-    ska

 

 

37,81

w  tym

leśna

7,06

 

 

37,81

 

Torfowiec,

kosaciec

syberyjski,

bagno

zwyczajne,

tojeść

błotna