Asset Publisher Asset Publisher

Zamknięcie przejazdów kolejowych !!!

Trwałe zamknięcie przejazdów kolejowych na terenie Nadleśnictwa Tułowice

Ważne! Zamknięte przejazdy kolejowe!


 

W związku z przejściem przejazdów kolejowych z kategorii D do kategorii F (przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych) Nadleśnictwo Tułowice informuje, że przejazdy kolejowe znajdujące się na linii kolejowej nr 287 Opole Zachodnie – Nysa, szlak Opole Zachodnie – Szydłów znajdującego się na terenie leśnictw Sosnówka (przy oddz. 344) i Kuźnica Ligocka ( przy oddz. 198) zostały wyposażone w rogatki stale zamknięte - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744).

 

Zgodnie z regulaminem użytkowania takiego przejazdu, może z niego korzystać wyłącznie jego najemca oraz osoby upoważnione. W praktyce oznacza to, że zgodnie z prawem niestety nie ma możliwości przejścia ani pieszo, ani przejazdu żadnym środkiem transportu, nawet rowerem, przez tory kolejowe w tych miejscach. 

Wejście na obszar kolejowy jest zabronione przez przepisy ustawy o transporcie kolejowym.

 

Przejazdy zostały wyposażone przez PKP w rogatki na stałe zamknięte i tym samym stały się nieprzejezdne.

 

Nadleśnictwo Tułowice informuje również, że przejazd kolejowy w leśnictwie Sosnówka przy oddziale 356-l został rozebrany.