Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Tułowice składają się z 198 kompleksów leśnych. Nadleśnictwo położone jest w województwie opolskim

PGL LP NADLEŚNICTWO TUŁOWICE

ul. Parkowa 14/14a, 49-130 Tułowice

tel. +48 77 4600 109

fax.+48 77 4600 615

tulowice@katowice.lasy.gov.pl 

                                                

                                               Budynek administracji                                                          

               

Budynek księgowości

                     Lasy Nadleśnictwa Tułowice składają się z 198 kompleksów leśnych. Nadleśnictwo położone jest  w województwie opolskim w zasięgu trzech powiatów: brzeskiego, nyskiego i opolskiego na terenie gmin: Olszanka, Lewin Brzeski, Grodków, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Tułowice, Niemodlin, Dąbrowa Niemodlińska. Obszar Nadleśnictwa położony jest w krainie V Śląskiej, dzielnicy V.4. Równiny Niemodlińsko – Grodkowskiej, mezoregionach: V.4.a Równiny Grodkowskiej; V.4.b Równiny Niemodlińskiej. Klimat regionu można zaliczyć do umiarkowanego z wyraźnym wpływem atlantyckiego. Na terenie Nadleśnictwa występuje 13 typów siedliskowych lasu, należących do grupy siedlisk nizinnych. W obrębie Niemodlin największe powierzchnie zajmują siedliska lasowe natomiast w obrębie Tułowice dominuje siedlisko borowe. Ogółem w Nadleśnictwie siedliska borowe zajmują 46,8 % , siedliska lasowe 47,9 %, olsy 5,3% powierzchni leśnej. Głównym gatunkiem panującym jest sosna zwyczajna zajmująca 62,4% powierzchni leśnej; dąb 17,4%; brzoza 6,9 %; pozostałe gatunki drzew: modrzew, świerk, jodła, buk, klon, jesion, grab, olcha, olsza szara, topola, osika, wierzba, lipa zajmują łącznie 13,3 % powierzchni drzewostanów.