Lista aktualności Lista aktualności

Praca biura w okresie epidemicznym

Mając na uwadze obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, w związku z zaleceniami służb sanitarnych i decyzjami organów państwa związanymi z rozszerzaniem się epidemii SARS-CoV-2 (strefa żółta), nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice podjął decyzje o:

  •         zaleceniu pracy zdalnej pracowników, których obecność w jednostce nie jest niezbędna do wykonywania obowiązków służbowych,
  •         Interesanci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną lub elektroniczną.

tel: (077) 46 00 109 

fax: (077) 46 00 123

e-mail: tulowice@katowice.lasy.gov.pl

  •         wejście do biura jednostki dla osób z zewnątrz, możliwe jest po przywołaniu telefonicznym pracownika merytorycznego, z którym wcześniej wizyta została uzgodniona lub przy użyciu dzwonka przy drzwiach,
  •         na drzwiach  budynku Nadleśnictwa zostały wywieszone wytyczne dla interesantów:
  •     Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę,
  •     Przed wejściem do biura należy zdezynfekować dłonie i poddać się pomiarowi temperatury,
  •     Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 1,5 metra),
  •     Ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w obiekcie,
  •     Ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w obiekcie,
  •     Stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy zdrowia.

Wytyczne obowiązują od 14 października do odwołania.