Wydarzenia

Zapraszamy na wystawę plenerową Instytutu Pamięci Narodowej „Ojcowie Niepodległości”, którą w dniach 13.12.2022 r. -01.01.2023 r. można będzie oglądać na terenie ścieżki edukacyjnej przy siedzibie Nadleśnictwa Tułowice.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Tułowice, ul Parkowa 14/14a, 49-130 Tułowice, ogłasza publiczny (nieograniczony) przetarg ofert pisemnych na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Tułowice (Organizator przetargu).

Regulamin korzystania z wiaty

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY

Regulamin korzystania z platformy widokowej

REGULAMIN KORZYSTANIA z platformy widokowej Nadleśnictwa Tułowice