Aktualności

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Tułowice, ul Parkowa 14/14a, 49-130 Tułowice, ogłasza publiczny (nieograniczony) przetarg ofert pisemnych na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Tułowice (Organizator przetargu). Wykaz oraz szczegółowy opis gruntów oddawanych w dzierżawę w toku niniejszego przetargu zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Wydarzenia

„ŁĄCZĄ NAS DRZEWA”