Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż choinek 2020

INFORMACJA

 

 

         Nadleśnictwo Tułowice w sezonie przedświątecznym oferuje do sprzedaży detalicznej choinki sosnowe i świerkowe.

        Sprzedaż odbywa się w leśnictwach: Tułowice, Goszczowice i Gnojna w dniach roboczych od 18 grudnia do 23 grudnia br. w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Cennik drzewek choinkowych na rok 2020.


Cennik det. na drewno 2019

INTRORMACJA

Zawieszenie stosowania nowej stawki VAT na drewno opałowe.

Nadleśnictwo Tułowice  informuje, że godnie z rozwiązaniami przewidzianymi w projekcie Tarczy Antykryzysowej, planowana w PGL LP zmiana stawki podatku VAT (23% w miejsce 8%) dla drewna opałowego (S4, M2, M2E) mającą pierwotnie wejść w życie 1 kwietna 2020 r., 
zostaje odroczona.

Zmieniona stawka VAT, zacznie obowiązywać od 1 lipca br. co oznacza, że od 1 kwietnia nie zmienią się stawki VAT np. na drewno opałowe. Do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Nadleśnictwo Tułowice informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpocznie się stosowanie nowej treści załączników nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106) zmienianych ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarówi usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1751), w związku z powyższym zmienia się stawka podatku VAT od drewna opałowego z 8% na 23%.


 

CENNIK  DETALICZNY

na surowiec drzewny loco las po zrywce (zł)

obowiązujący od dnia 01.10.2020 r.