Wydawca treści Wydawca treści

Cennik det. na drewno 2019

INFORMACJA

Nadleśnictwo Tułowice informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpocznie się stosowanie nowej treści załączników nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106) zmienianych ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarówi usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1751), w związku z powyższym zmienia się stawka podatku VAT od drewna opałowego z 8% na 23%.


 

CENNIK  DETALICZNY

na surowiec drzewny loco las po zrywce (zł)

obowiązujący od dnia 02.01.2020 r.