Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z platformy widokowej

REGULAMIN KORZYSTANIA z platformy widokowej Nadleśnictwa Tułowice

 1. Platforma widokowa jest obiektem ogólnodostępnym.
 2. Wstęp na platformę jest bezpłatny.
 3. Jednorazowo na platformie może przebywać 8 osób.
 4. Dzieci do 10 roku życia mogą wejść na platformę tylko pod opieką dorosłych.
 5. Na terenie platformy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz wyrobów tytoniowych.
 6. Podczas wchodzenia i schodzenia należy zachować ostrożność.
 7. Zabrania się:
 • biegania po schodach,
 • podsadzania  dzieci  oraz  brania  ich  na  ręce  w  pobliżu  balustrad,
 • zrzucania z platformy wszelkich przedmiotów
 • wspinania na barierkę tarasu,
 • hałasowania i niszczenia sprzętu.
 1. Wejście,  zejście  z  platformy  i  przebywanie  na  platformie  widokowej  odbywa  się  na  własną odpowiedzialność
 2. Za wszelkie wyrządzone szkody pełną odpowiedzialność ponosi osoba, która tę szkodę wyrządziła lub jej opiekunowie.
 3. Nadleśnictwo Tułowice nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu korzystania z platformy widokowej i ogólnych zasad bhp.
 4. Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura Nadleśnictwa Tułowice tel. 77 460 01 09 (mail: tulowice@katowice.lasy.gov.pl)