Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring stanu lasu - rok 2016

Poniżej do pobrania tabela z wynikami monitoringu stanu lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w 2016 roku.