Wydawca treści Wydawca treści

Zarys historyczny Nadleśnictwa

Do II wojny światowej lasy Borów Niemodlińskich należały do wielkich majątków prywatnych: Niemodlin, Tułowice, Kopice i Szydłowiec oraz w części były własnością Skarbu Państwa. Na obszarze tych majątków w 1945 r. utworzone zostały Nadleśnictwa Tułowice i Niemodlin.

              Nadleśnictwo Tułowice obejmowało wówczas kilka kompleksów leśnych, z których największy stanowił część Borów Niemodlińskich. W wyniku reorganizacji administracji leśnej w 1972 r. oba Nadleśnictwa zostały połączone tworząc Nadleśnictwo Tułowice. Obecny kształt administracyjny powstał z początkiem 2004 r. Nadleśnictwo Tułowice tworzą dwa obręby leśne Tułowice i Niemodlin podzielone administracyjnie na  11 leśnictw. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi wg. stanu na dzień 01.01.2014 r.:17 358,48 ha w tym grunty leśne 16 463,44 ha.