Wydawca treści Wydawca treści

MRN

Mała Retencja Nizinna

Nadleśnictwo Tułowice realizuje zadania

budowa 9 zastawek oraz budowa 2 przepustów w ramach Programu małej retencji, jako projekt dofinansowany ze źródeł zewnętrznych w ramach projektu:

Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych.

BENEFICJENT: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Wartość łączna projektu: 196 536 432,38 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 136 000 000,00 zł

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.