Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Odwiedzając lasy Nadleśnictwa warto zwiedzić Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Lipno” na terenie którego znajduje się Park Dendrologiczny.

 Jest to obszar, który w średniowieczu zajmowała Puszcza oddzielająca Śląsk Dolny od Górnego, gdzie w XVIII wieku urządzono krajobrazowy park angielski. Miejsce to jest znakomitą okazją do zapoznania się z wieloma punktami widokowymi, historycznymi, nietuzinkowymi walorami przyrodniczymi oraz cennymi gatunkami drzew i krzewów (żywotnik olbrzymi, jałowiec wirginijski, cyprysik, jodła balsamiczna, tulipanowiec, miłorząb dwudzielny, cis, grójecznik japoński, ambrowiec, daglezja, świerk kłujący, różanecznik, azalia, kalmia, mahonia, dereń).

 

Aby zapoznać odwiedzających ze zróżnicowaną roślinnością i niepowtarzalnym charakterem przyrodniczo – krajobrazowym tego miejsca umożliwiając przebywającym wypoczynek i relaks wśród zieleni - wytyczono ścieżkę przyrodniczą w Ogrodzie Dendrologicznym oraz ścieżkę Przyrodniczo – Dydaktyczną w Zespole Przyrodniczo – Krajobrazowym „Lipno".
 
Godnym uwagi i wartym zwiedzenia jest dawny park przypałacowy w Tułowicach. Zachowały się tam posadzone ongiś egzotyczne gatunki drzew, np. sośnica japońska.

Interesujący się historią mogą w pobliżu miejscowości Łambinowice, zapoznać się z pozostałościami po niemieckim obozie jenieckim, obejrzeć cmentarz, pomniki i muzeum.

Na terenie całego nadleśnictwa są liczne pomniki przyrody – wiekowe drzewa sosny, dębu oraz głazy narzutowe moreny czołowej lodowca.

Ze względów przyrodniczych należy podkreślić istnienie na terenie Nadleśnictwa trzech rezerwatów przyrody mających na celu zachowanie ekosystemu torfowiska , zachowanie fragmentu Puszczy Niemodlińskiej oraz zbiorowisk grądowych o cechach naturalnych.

Na terenie Nadleśnictwa utworzono również pięć użytków ekologicznych: "Żurawie Bagno" (5,06 ha), "Dzicze Bagno" (2,75 ha), "Doły Goszczowickie" (2,92 ha), "Kanał Młyński" (5,07 ha), "Bagno przy Wejmutkach" (4,64 ha).
Nadleśnictwo również posiada 4 ścieżki edukacyjne:
- śieżka przyrodniczo-dydaktyczna  w  zespole  Przyrodniczo – Krajobrazowym „Lipno",
- ścieżka przyrodnicza  w  ogrodzie  dendrologicznym,
- ścieżka przyrodniczo-historyczna  w  obszarze  Miejsca  Pamięci  Narodowej  w  Łambinowicach,
- ścieżka pieszo-rowerowa  „Skrajem  Dawnej  Puszczy" we Wierzbiu.

Ponadto  w  ramach  współpracy  Nadleśnictwa  z  gminami  udostępniono  grunty  leśne  pod   trasy  pieszo – rowerowe:
Trasa  pieszo – rowerowa  na  terenie  Nadleśnictwa  Tułowice;  gminy  Tułowice 
 
Urząd  Gminy  w  Tułowicach  chcąc  ukazać  walory   miejscowego  krajobrazu oraz  pamiątki  z  minionych  czasów  zaprojektował  trasy  pieszo – rowerowe na  terenie   gminy  biegnącej  przez  tereny  leśne  Nadleśnictwa  Tułowice.
 
1. „Bliskie  stawy" – długość: 8,5 km;  oznaczenie: linia  niebieska  pojedyncza
2. „Lasami, łąkami...."  - długość:  14,5 km ;  oznaczenie:  linia  czerwona  pojedyncza
3. „Zakamarki"  - długość:  16 km;  oznaczenie: linia  zielona  pojedyncza
4. „Ukojenie"  - długość:  14 km; oznaczenie: linia  niebieska  podwójna
5. „Złote  Bagna" – długość:  10 km;  oznaczenie: linia  żółta  pojedyncza
6. „Barwne  krzyże" – długość: 13,5 km; oznaczenie: linia  zielona  podwójna
7. „Bazaltowa  droga" – długość: 8 km; oznaczenie: linia  czarna  pojedyncza
8. „Ukryte  w  lesie" – długość: 19,5 km; oznaczenie: linia  żółta  podwójna
9. „ Wielka  jazda" – długość: 18 km; oznaczenie: linia  czerwona  podwójna

 
Plan  i  opis  tras  rowerowo – pieszych  zawarty  jest  w  folderze  opracowanym przez  Urząd  Gminy  w  Tułowicach  pt. „Zobacz  jak tu ciekawie!".

Trasa edukacji ekologicznej. Trasa wytyczona jest na terenie gminy Tułowice - częściowo przebiega przez tereny leśne Nadleśnictwa Tułowice.
 
1. „Bazaltowa" – długość: 6 km; oznaczenie: linia  żółta
2. „Szydłowska" – długość: 15 km ; oznaczenie: linia  czerwona
3. „Hutnicza" – długość: 4 km; oznaczenie  linia  czerwona
4. „Stawów  Tułowickich" – długość: 19 km; oznaczenie  linia  zielona
5. „Ceramiczna" – długość: 7 km; oznaczenie  linia  żółta