Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 69 lata, a przeciętna zasobność przekracza 300 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 51 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych,
 • 48 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku,
 •   1 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 64 proc. – sosna
 • 19 proc. –  dąb
 • 9 proc. – brzoza, olcha
 • 4 proc. – buk, jesion
 • 2 proc. – świerk
 • 2 proc. – pozostałe

 

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 13 proc. – I klasa
 • 15 proc. – II klasa
 • 19 proc. – III klasa
 • 13 proc. – IV klasa
 • 20 proc. – V klasa
 • 11 proc. – VI klasa i starsze
 •  8  proc. – KO
 •  1  proc. – KDO

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 320 m sześc./ha
 • Dąb – 262 m sześc./ha
 • Brzoza – 231 m sześc./ha
 • Olcha – 260 m sześc./ha
 • Buk – 246 m sześc./ha
 • Jesion – 300 m sześc./ha
 • Świerk – 235 m sześc./ha