Wydawca treści Wydawca treści

LASY HCVF

Zgodnie  z  Zarządzeniem  nr 30/14  Dyrektora  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w  Katowicach,  z  dnia  15 grudnia  2014r.  Zn. spr. ZO-732-FSC-14/14  w  sprawie  lasów  o  szczególnych  walorach  przyrodniczych ( HCVF)  na  terenie  nadleśnictw  w  RDLP w  Katowicach, w  Nadleśnictwie  Tułowice  wyznaczono  lasy  o  szczególnych  walorach  przyrodniczych (HCVF)  na  powierzchni   6410,38 ha ( zredukowana  5365,29 ha) w  poszczególnych  kategoriach:

I. HCVF 1  Lasy  posiadające  globalne, regionalne  lub  narodowe  znaczenie  pod  względem  koncentracji  wartości  biologicznych

- 1.1a  Obszary  chronione  - 143,2 ha

- 1.2  Ostoje  zagrożonych  i  ginących  gatunków  - 104,68 ha

II. HCVF 3  Obszary  obejmujące  rzadkie, ginące  lub  zagrożone  ekosystemy

HCVF 3.2  Siedliska  „naturowe"  - 1449,07 ha

III. HCVF 4. Lasy  pełniące  funkcje  w  sytuacjach  krytycznych

HCVF 4.1. Lasy  wodochronne  - 4620, 30 ha

IV. HCVF 6. Lasy kluczowe dla  tożsamości kulturowej lokalnych  społeczności – 93,13 ha

 

Więcej informacji na temat Lasów HCVF można przeczytać na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach  >>>>

 

Można również obejrzeć położenie Lasów HCVF na stronach Interaktywnej mapy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach  >>>>