Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring uszkodzeń

Nadleśnictwo Tułowice prowadzi bieżący, regularny monitoring ukierunkowany na odpowiednio szybkie wykrycie zagrożeń dla ekosystemów leśnych, zarówno zagrożeń o charakterze biotycznym jak i abiotycznym. Celem monitoringu jest nie tylko bieżąca ocena stanu zdrowotnego lasu, ale przede wszystkim odpowiednio wczesne podejmowanie środków zaradczych. Podstawę formalną prowadzenia monitoringu, oraz szczegółowe wytyczne zawiera Instrukcja Ochrony Lasu (załącznik do Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r., obowiązująca w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2012 r.).

Dokumentami podsumowującymi wyniki rocznego monitoringu są: kwestionariusz występowania uszkodzeń spowodowanych przez owady, ssaki, ptaki i wykonywanych zabiegów ochronnych, oraz kwestionariusz występowania uszkodzeń spowodowanych przez czynniki abiotyczne i antropogeniczne oraz chorób drzew leśnych spowodowanych przez grzyby patogeniczne i wykonanych zabiegów ochronnych, które to dokumenty są dostępne na stronie internetowej RDLP w Katowicach

Tabele można pobrać poniżej.