Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Na gruntach Nadleśnictwa położonych jest 5 użytków ekologicznych, trzy w obrębie Niemodlin i dwa w obrębie Tułowice.

      

 

 

Lp

Nr  zarządzenia

Wojewody

Data

 

Dz.Urz.

Wojewody

Pozycja

 

               Położenie

 

Pow.

[ ha ]

 

Opis  obiektu, kategoria  gruntu,

walory  przyrodnicze, zagrożenia

 

      Uwagi

Obr. Leśny

Oddz.

Poddz.

Gmina

Leśnictwo

 

1.

 

Nr P 2/97

z  dnia  03.02.1997r.

poz. 28

 

Nr 4

z  dnia  14.02.1997r.

 

Niemodlin

4d

4i

8m

8s

 9g

10h

11h

12n

 

Grodków

Głębocko

 

 

 0,49

 0,24

 1,49

 0,06

 0,98

 0,61

 0,83

 0,43

 

r-m 5,13

 

 

 

Użytek  ekologiczny  pod  nazwą

„KANAŁ   MŁYŃSKI"

Nieużytek  trwały, stare  koryto  kanału

Łączącego  młyny  wodne  w  miejscowości  Głębocko-Osiek

Grodkowski-Michałów.

Bagno  miejscami  porośnięte  czm zw.,

bzem  cz., miejscami  oczka  wodne,

okresowo  cały  teren  z  lustrem  wody.

Roślinność: pokrzywa, kmieć  błotna,

Miejsce  bytowania  ptactwa  wodnego.

 

 

 

2.

 

Nr P 2/97

z  dnia  03.02.1997r.

poz. 28

 

Nr 4

z  dnia  14.02.1997r.

 

Niemodlin

168f

 

Niemodlin

Goszczowice

 

 

 2,75

 

Użytek  ekologiczny  pod  nazwą

„DZICZE   BAGNO"

Nieużytek  trwały, bagno  na  40%

Porośnięte  trzciną, tawułą, mchami,

drzewami  so, ol, brz.

Miejsce  gniazdowania  ptactwa

Wodnego.

 

 

 

3.

 

Nr P 2/97

z  dnia  03.02.1997r.

poz. 28

 

Nr 4

z  dnia  14.02.1997r.

 

Niemodlin

179Ab,

180h

 

Niemodlin

Goszczowice

 

 

 3,91

 1,15

 

r-m 5,06

 

 

Użytek  ekologiczny  pod  nazwą

ŻURAWIE   BAGNO"

Nieużytek  trwały, bagno

Śródleśne, miejsce  gniazdowania

żurawi.

Bagno  porośnięte  jest  trzciną,

tawułą, mchami, kruszyną  oraz

drzewami  so, brz, ol, św.

 

 

 

4.

 

Nr P 2/97

z  dnia  03.02.1997r.

poz. 28

 

Nr 4

Z  dnia  14.03.1997r.

 

Tułowice

187b

 

Łambinowice

Łambinowice

 

 

 2,92

 

Użytek  ekologiczny   pod  nazwą

„DOŁY   GOSZCZOWICKIE"

Nieużytek  trwały,  bagno  na  40%

Porośnięte: so, brz, ol, wb, trzciną,

mchami, trzcinnikiem.

Lustro  wody  na  pow. 0,15 ha  jest

Miejscem  kąpieliska  dzików.

 

 

 

5.

 

Nr P 2/97

z  dnia  03.02.1997r.

 

Nr 4

z  dnia  14.02.1997r.

 

Tułowice

212j

 

Korfantów

Kuźnica  Lig. 

 

 4,64

 

Użytek  ekologiczny  pod  nazwą

„BAGNO   PRZY   WEJMUTKACH"

Nieużytek  trwały, bagno  na  80%

Powierzchni  porośnięte  brz, ol, cz,

poj. so, kruszyną, turzycą.