Wydawca treści Wydawca treści

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Na terenie Nadleśnictwa Tułowice położony jest Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Lipno"

  Lp.

 

Nr zarządzenia

Data

 

Dziennik

Urzędowy

Wojewody,

Poz.

 

 

              Położenie

 

Opis  obiektu /nazwa /

kategoria  gruntu,

walory  przyrodnicze,

zagrożenia

 

Uwagi

 

Obręb

Leśny

Oddział

Pododdział

 

Gmina

Leśnictwo

 

1.

 

Uchwała  Nr XXXIX

243/98

z  dnia  26.02.1998r.

 

nie  opublikowano

 

N-dlin

149

150a-p

151

154a – j, o

155 – 157

 

 

Niemodlin

Goszczowice

 

Zespół  Przyrodniczo-Krajobrazowy

„Lipno"  zajmuje  łącznie

pow. 189,53 ha,

Do  ciekawszych  obiektów  możemy  zaliczyć:

Ogród  dendrologiczny  z  wyznaczoną  ścieżką  przyrodniczą.

Ogród  powstał  w  1782 r.  za

czasów  panowania  rodów  Zierotinów  i  Praschmów.

Położony  w  kompleksie  leśnym,

w  pobliżu  stawów  posiada

korzystne  cechy  klimatyczne.

Jest  skupiskiem  różnorodnych

drzew  i  krzewów  takich  jak:

sosna  wejmutka, cyprysiki, świerki

kłujące, cisy, żywotniki, grujecznik

japoński, jałowiec  wirginijski

/jeden  z  najstarszych  okazów/,

tulipanowiec  amerykański,

jodły, daglezje, miłorząb,

ambrowiec  amerykański,

robinia, lipa  srebrzysta, buki, klony,

azalie, różaneczniki, kalmie, mahonia.

Stawy: „Zofia" o pow. 13 ha,

„Hubertus" o  pow. 3 ha.

Występuje  różnorodność  ptactwa

lęgowego  i  przelotowego:

bocian  czarny, myszołów, orzeł

bielik, perkozy, łabędzie, dzikie

kaczki  oraz  roślinność: strzałka

wodna, kosaciec  żółty, grzybień

biały.

W  kompleksie  leśnym  znajduje

się  głaz  narzutowy, kapliczka

/chatka  pustelnika  z  XVIII w.,

zbudowana  przez  francuskich

emigrantów, źródełko  Fryderyka

w  kamiennym  ocembrowaniu,

uroczysko  „Piekiełko"  pozostałości

po  zespole  kanałów  i  wysp

z  XVIIIw.

Na  terenie  Zespołu  Przyrodniczo-

Krajobrazowego  wytyczono

ścieżkę  przyrodniczo – dydaktyczną

z  10  przystankami.